کار نامه

اینجانب فنقوله بادوم کلاس هفتم(اول متوسطه اول)یا همون دوم راهنمایی با معدل 19/17

در امتحانات خرداد قبول گشتم و  در سال آتی به کلاس هشتم(دوم متوسطه اول)یا همون سوم راهنمایی راه خواهم یافتاز خود راضی

 

چقدر ادبی شد مژه

آجی باجیم میگه مثل انشاهای مجید توی قصه های مجید شد زبانخنده

/ 5 نظر / 12 بازدید
p.m

[لبخند][دست]

p.m

[لبخند][دست]

p.m

[لبخند][دست]

p.m

[لبخند][دست]

هیوا

ااااااااااااااااااخی الهی